Invisalign ~ tandretning med usynlig bøjle

Få rettet dine tænder uden gener, med den revolutionerende bøjle!

Hvornår kan man få Invisalign behandling

Mange danskere går i dag og er kede af den måde, som deres tænder er placeret i munden på. Skævheder forskellige steder kan medføre, at man måske smiler mindre og at selvtilliden mindskes. Men samtidig er det for mange rigtig uoverskueligt at skulle gå rundt med et fast apparatur i munden, også kendt som togskinner, i flere år. Derfor tilbyder vi behandling med Invisalign skinnerne.

Tænderne bliver her reguleret med en meget komfortabel skinne, som du kan tage ind og ud af munden når som helst. Du kan nærmest ikke se skinnerne, da de er lavet af næsten gennemsigtig plast, og med den kan du fungere helt normalt i din hverdag.

Når tænderne sidder skævt...

Når tænderne sidder skævt, er det lettere for madrester samt bakterier at samle sig i mellemrum, samt er det sværere at holde rent end lige tænder. Det giver større risiko for huller i tænderne, men specielt også for tandkødsbetændelse. Undersøgelser har vist, at når man får rettet sine tænder, opnår man samtidig sundere tænder og tandkød.

At du kan fjerne Invisalign skinnerne giver dig den mulighed, at du ved hjælp af tandbørsten og tandtråden kan opretholde den helt optimale mundhygiejne under hele din behandling. Det er meget vigtigt at have et sundt tandkød og nogle sunde tænder, når du skal have rettet tænderne. Der opnår også et bedre bid, når tænderne er rettet, hvilket gør det lettere at tygge sammen og generelt bare lettere at spise.

Overbid

Overbid forekommer når dine fortænder i overkæben ligger, sammenlignet med et normalt bid, for langt fremme i forhold til fortænderne i underkæben. Et for stort overbid kan medføre skade på overkæbens fortænder, og/eller forøge en risiko for belastning af dine kæbeled og tyggemuskler.

Underbid

Underbid ses ved at tænderne i underkæben stikker længere frem end fortænderne i overkæben. Denne tandstillingsfejl kan i slemme tilfælde medføre problemer med at bide mad over og give en belastning af  dine tyggemuskler og kæbeled.

Åbent bid

Et åbent bid forekommer når dine tænder i over- og underkæben ikke rammer hinanden, altså ikke er i kontakt. Denne tandstilling ses både ved fortænder eller i siderne. Dette kan resultere i problemer med at bide, for eksempel mad, og belastning af muskler i kæbe og kæbeleddet.

Krydsbid

Krydsbid kan ses når tandbuen i overkæben er smallere end i underkæben. Krydsbid kan ses i form af begge sider af munden, en hel side eller enkelte tænder.

Tætsiddende tænder

Tætsiddende tænder er en situation, der sker når der er for lidt plads i kæberne. Tænderne vil i nogle tilfælde sidde så tæt, at de lapper ind over hinanden.

Mellemrum mellem tænderne

Mellemrum mellem tænderne ses, når der er en forskellige størrelsesforhold mellem tændernes størrelse og kæbens størrelse.

Skematisk behandlingsoversigt fra start til slut
Trin 1

Du besøger din tandlæge, når du har besluttet dig om, at du vil have reguleret dine tænder ved hjælp af Invisalign. Tandlægen vil tale med dig om, hvad du vil opnå med behandlingen, så har du en mulighed for at fortælle præcis hvad du ønsker.

En vigtig del af behandlingerne er, at du er mest muligt med i den, så derfor gør vi meget for, at kommunikationen er så åben som overhovedet mulig. Du vil få taget røntgenbilleder, fotografier samt aftryk af dit tandsæt, hvilket alt sammen vil blive sendt til USA hos Invisalign Technologies sammen med den præcise behandlingsplan, som tandlæge har skrevet under jeres samtale.

Trin 2

Omkring 14 dage efter, at dine aftryk er blevet sendt afsted til USA vil din computeranimerede 3D-film fra Align Technology’s Unique Chincheck klar. Her vil vi kunne se hele behandlingsforløbet fra start til slut, og du vil få et meget håndgribeligt billede af behandlingen og ikke mindst resultatet. Her får du den sidste mulighed for at beslutte dig om behandlingen skal foretages.

Hvis du synes, at det er sådan behandlingen skal gennemføres, bestilles Invisalign skinnerne.

Hvordan foregår Invisalign behandling?

Når du vil begynde din behandling med Invisalign med en konsultation, hvor dine tænder vil blive undersøgt nøje. Derefter afgør vi, om dine tænder kan rettes med skinnerne. En detaljeret screening er meget afgørende, da det ikke er alle tilstande, som kan rettes med skinnerne, trods de mest almindelige kan.

Efter dine tænder er blevet godkendt til behandling, udformer tandlægen et behandlingsprogram og planlægger, hvordan hver skinne skal ændres fra gang til gang i løbet af forløbet.

Du vil få udformet et behandlingsprogram og en detaljeret plan som vil vise, hvordan skinnerne, som du skal skifte med mellemrum, skal ændres hver gang.

Behandlingen bliver startet ved, at du får udleveret den første skinne samt en introduktion til brugen af skinnen. Efter 2 uger vil du besøge tandlægen og få udleveret en ny skinne. Du skal bære skinnen hele dagen, dog må den fjernes under spisning, når du børster tænder og bruger tandtråd samt ved specielle lejligheder.

Det vil være meget individuelt fra patient til patient, hvor længe du vil blive nødt til at gå med skinnerne, men gennemsnitligt vil en voksen skulle gå med den i mindre end et år. Tandlægen giver dig en komplet plan over behandlingen, så vi nogenlunde vil kunne forudsige tiden.

Kom til en uforpligtende forundersøgelse

Det koster ikke noget at spørge – få en snak med vores tandlæger!
Behandlingsoversigt fra start til slut
Trin 3

Dine Invisalign skinner vil blive omdannet af tandaftrykket via en avanceret 3D Computer Imaging teknologi til en række af unikke aftagelige og gennemsigtige skinner. Du kan få mellem 12 og 48 skinner, alt afhængig af den individuelle behandlingsplan, som tidligere blev lavet.

Trin 4

Omkring 14 dage derefter vil du modtage dit første sæt af Invisalign skinnerne. Der vil oftest være lavet et par små plastfyldninger, så dine tænder bliver ført i den helt rigtige retning. Hvert sæt skal du så gå med i ca. 15 dage, hvorefter du vil få udleveret 2-3 sæt Invisalign skinner, som du skal gå med inden dit næste tandlæge kontrolbesøg.

Behandlingsoversigt fra start til slut
Trin 5

Invisalign skinnerne skal du gå med hele dagen, både dag og nat, ca. 15 dage i træk. Du må altså kun fjerne skinnerne når du spiser, drikker, børster tænder og bruger tandtråd samt ved helt specielle lejligheder hvor du ikke ønsker at have dem på. Hele behandlingsperioden tager omkring 9-15 måneder alt efter patientens behandling, og du skal til et kontrolbesøg hos din tandlæge ca. hver 6 uge til din behandling er gennemført, så vi er sikker på, at behandlingen forløber som nøje planlagt.

Trin 6

Når dit sidste sæt af Invisalign skinnerne er brugt og behandlingen er gennemført, og du skulle nu have opnået det perfekte tandsæt, som du længe har ventet på. For at sikre os, at dit tandsæt forbliver som slutresultatet, skal du bruge nogle retentionsskinner om natten eller have retentionstråde på bagsiden af tænderne, så tænderne ikke flytter sig tilbage og bliver skæve.

Ring og book akuttid

78 75 02 29